• Poronlihan täydellinen jäljitettävyys
pohjoisen paliskuntiin
• Kokeneen tiimin taidokas leikkaus
Kotivaran omassa leikkaamossa
• Kalvot poistetaan tarkasti siistin
jäljen tekevällä kalvotuskoneella
• Tuotteet pakataan nopeasti tehokkaalla
vakuumipakkauskoneella
• Leikkaamon vieressä ison meetvurstitehtaan
korkeatasoinen laboratorio, jolla
varmistetaan tuotteiden tasalaatuisuus
(mm. poronkäristyksen rasvapitoisuus)
• Pitkälle viety suuren elintarvikevalmistajan
HACCP-toiminto, mm. pintapuhtauksien
jatkuva reaaliaikainen varmistus 3M
Clean-Trace ATP -laitteistolla