Facebook-kilpailun säännöt

Kotivaran ja Kotivaran Kärkkärin Facebook-kilpailun viralliset säännöt. Osallistu kilpailuun tykkäämällä kilpailun järjestäjän Facebook sivuun ja kommentoimalla kilpailun Facebook-julkaisua.

Järjestäjä

Kilpailun järjestää Kotivara Oy. Kilpailu ei ole Facebookin järjestämä, se ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa.

Kilpailuaika

Kilpailuaika ilmoitetaan kilpailusta kertovassa julkaisussa. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei oteta huomioon.

Osallistuminen kilpailuun

Arvontaan/kilpailuun osallistutaan tykkäämällä kilpailun järjestäjän Facebook sivusta ja kommentoimalla Facebook-julkaisua sivulla Kotivara tai Kotivaran Kärkkäri-sivustolla, riippuen siitä, kummalla Facebook-sivulla kisa on käynnissä. Kommentoimalla julkaisua osallistuja hyväksyy nämä kilpailusäännöt.

Voittajan ja voittajien valinta

Kilpailun voittajat arvotaan kilpailuun osallistuneiden henkilöiden keskuudesta. Arvonnan suorittaa Kotivaran henkilökunta. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin kautta. Mikäli voittajia ei tavoiteta neljäntoista (14) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja. Järjestäjän työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä voi osallistua kilpailuun.

Palkinnot

Voittaja saa kilpailujulkaisussa ilmoitetun palkinnon. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa tai lähimpää luovutuspisteeseen..

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon lunastajat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Henkilötiedot

Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet internet- ja Facebook-sivuilla.

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.