GRAAFINEN OHJEISTO

Graafinen ohjeisto määrittää Kotivaran visuaalisen identiteetin peruselementit.

Ohjeistossa esitetään Kotivaran logon ja siihen liittyvän typografian ja värien käyttö. Ohjeistossa esitetään myös Kotivaran sloganin käyttö. Ohjeistoa noudattamalla luodaan ja säilytetään yhtenäinen ilme kaikissa Kotivaran materiaaleissa. Ohjeisto palvelee ensisijaisesti Kotivaran henkilöstöä, mutta samalla myös Kotivaran yhteistyökumppaneita.

Tutustu ohjeistoon ennen logon käyttöä. Voit ladata Kotivaran logon käyttöösi ohjeiston lopussa olevasta linkistä.

Kotivara-logo

Kotivara-logo

Kotivaran logon käsinkirjoitettu muoto viittaa perinteisesti elintarvike-alaan ja on helposti lähestyttävä sekä mieleenpainuva. Värejä ja yksityiskohtia hyödyntämällä logoa on modernisoitu, kuitenkaan unohtamatta kokonaan merkin alkuperäistä ulkoasua.

Logon käyttö:

  1. Logoa käytetään ensisijaisesti valkoisena oranssilla taustalla.
  2. Logoa käytetään oranssina jos vallitseva taustaväri on valkoinen.
  3. Logoa käytetään mustavalkoisena lähinnä Kotivaran sisäisessä käytössä ja tulostettavissa materiaaleissa.

Logoa ei tule käyttää muilla tavoin kuin tässä ohjeistossa on esitetty.

Kotivaran värit

   

Kotivaran musta

PMSBlack
C100 M17 Y0 K100
R0 G0 B0

Kotivaran oranssi

PMS172
C0 M85 Y100 K0
R255 G70 B18

Kotivaran pääväri on kirkas oranssi. Oranssi toimii huomiovärinä ja samalla linkkinä Kotivaran brändin ja Kotivaran tunnetuimman tuotteen Venäläisen Meetvurstin brändin välillä korostaen yhtenäistä imagoa.

Muiden kuin tässä ohjeistossa annettujen värivaihtoehtojen käyttö ei ole suotavaa.

Slogan

Kaiken hyvän päälle

Kotivaran slogan "Kaiken hyvän päälle" kuvaa sitä, kuinka Kotivaran tuotteilla parannetaan ruokailun ja ruanlaiton laatua. Sloganin viestiä voidaan laajentaa käytettäväksi myös muihin elämän osa-alueisiin, juhlista arkitapahtumiin. Slogan viestii positiivisuutta ja antaa luvan herkuttelulle.

Typografia

Kotivara Display

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Kotivara Text

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Typografia on suuressa roolissa Kotivaran brändin viestinnässä. Kotivaralle on luotu oma tunnistettava kirjasinperhe. Perheeseen kuuluu kaksi fonttia Kotivara Display sekä Kotivara Text.

Kotivara Display

Fonttia käytetään kaikissa Kotivaran mainos- ja markkinointimateriaaleissa otsikkofonttina.

Kotivara Text

Fonttia ja sen eri leikkauksia käytetään kaikissa Kotivaran mainos- ja markkinointimateriaaleissa leipätekstinä.

Yhtenäisen kirjainperheen käytöllä saavutetaan tunnistettava ja yhtenäinen ilme Kotivaran sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Lähtökohtaisesti muita fontteja ei tule käyttää.