GRAAFINEN OHJEISTO

Graafinen ohjeisto määrittää Kotivaran visuaalisen identiteetin peruselementit.

Ohjeistossa esitetään Kotivaran logon ja siihen liittyvän typografian ja värien käyttö. Ohjeistossa esitetään myös Kotivaran sloganin käyttö. Ohjeistoa noudattamalla luodaan ja säilytetään yhtenäinen ilme kaikissa Kotivaran materiaaleissa. Ohjeisto palvelee ensisijaisesti Kotivaran henkilöstöä, mutta samalla myös Kotivaran yhteistyökumppaneita.

Tutustu ohjeistoon ennen logon käyttöä. Voit ladata Kotivaran logon käyttöösi ohjeiston lopussa olevasta linkistä.

Kotivara-logo

Kotivara-logo

Kotivaran logon käsinkirjoitettu muoto viittaa perinteisesti elintarvike-alaan ja on helposti lähestyttävä sekä mieleenpainuva. Värejä ja yksityiskohtia hyödyntämällä logoa on modernisoitu, kuitenkaan unohtamatta kokonaan merkin alkuperäistä ulkoasua.

Logon käyttö:

  1. Logoa käytetään ensisijaisesti valkoisena oranssilla taustalla.
  2. Logoa käytetään oranssina jos vallitseva taustaväri on valkoinen.
  3. Logoa käytetään mustavalkoisena lähinnä Kotivaran sisäisessä käytössä ja tulostettavissa materiaaleissa.

Logoa ei tule käyttää muilla tavoin kuin tässä ohjeistossa on esitetty.

Kotivaran värit

       

Kotivaran musta

PMSBlack
C100 M17 Y0 K100
R0 G0 B0

Kotivaran oranssi

PMS172
C0 M85 Y100 K0
R255 G70 B18

Kotivaran punainen

PMS186
C12 M100 Y100 K3
R207 G10 B44

Kotivaran beesi


C7 M9 Y16 K0
R230 G218 B200
60%
30%
10%

Kotivaran pääväri on kirkas oranssi. Oranssi toimii huomiovärinä ja samalla linkkinä Kotivaran brändin ja Kotivaran tunnetuimman tuotteen Venäläisen Meetvurstin brändin välillä korostaen yhtenäistä imagoa.

Muita Kotivaran värejä ovat musta, valkoinen ja beesi. Katso värien keskinäiset käyttösuhteet kuvaajasta ja käytä apuvärejä säästeliäästi.

Muiden kuin tässä ohjeistossa annettujen värivaihtoehtojen käyttö ei ole suotavaa.

Slogan

Meetvurstien Mestarilta
Vuodesta 1943

Typografia

Typografia on suuressa roolissa Kotivaran brändin viestinnässä. Fontit on valittu Google Fonts:ista ja niitä käytetään sekä digitaalisessa viestinnässä että printtimateriaaleissa.

Yanone Kaffeesatz

Fonttia käytetään kaikissa Kotivaran pakkauksissa sekä otsikoissa.

Saman fontin käytöllä saavutetaan tunnistettava ja yhtenäinen ilme Kotivaran sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Roboto

Fonttia ja sen eri leikkauksia käytetään verkkosivuston sekä printtimateriaalien leipäteksteissä.