Ilkka vetämään Kotivaran myyntiä

Kotivaran myyntijohtajana aloitti viime keväänä Ilkka Heikkinen. Hänen vastuualueenaan on yhtiön myynnin ja markkinoinnin johtaminen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tähän kuuluu muun muassa myynnin toimintatapojen, johtamisen ja tiimihengen kehittäminen.

”Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntämistä meidän pitää myös tehostaa. Kotivaran tuotteet tiedetään laadukkaiksi ja brändi on vahva perinteisessä maailmassa, mutta tunnetaanko meidät samalla tavalla digitaalisilla markkinoilla”, hän pohtii.

Ilkan tehtäviin Kotivarassa kuuluu myös kuluttajien mielipiteiden ja käyttäytymisen seuraaminen, jotta yhtiö pystyisi nopeasti reagoimaan niiden muutoksiin.

”Yhtiön ja sen tuotteiden luotettavuus sekä toiminnan läpinäkyvyys ja rehtiys ovat nousemassa entistä tärkeämmiksi. Brändin ja laadun merkitys kasvavat myös. Hinta on toki keskeinen asia jatkossakin, mutta ei ehkä aivan niin korostetusti kuin viime vuosina. Ja tuotteiden maku – se on aina kaiken perusta.”

Markkinoiden trendejä niin Suomessa kuin ulkomailla Ilkka katselee tarkasti, sillä hän toimii kiinteästi ja aktiivisesti myös Kotivaran tuotekehityksen tukena.

”Trendit elävät jatkuvasti. Meidän täytyy seurata mitä markkinoilla tapahtuu. Trendejä ei kannata kopioida, mutta on mietittävä, kuinka voimme omalta osaltamme hyödyntää niitä”, hän toteaa.

Ilkan aikaisempi työkokemus koostuu pitkälti toiminnasta erilaisissa tehtävissä asiakasrajapinnassa sekä myynnin- ja asiakaspalvelun johtamisesta. Ennen Kotivaraan siirtymistään hän työskenteli kauppiasyrittäjänä.

”Uskoisin, että minulla on aika hyvä käsitys kauppiaiden arvostuksista ja kuluttajien käyttäytymisestä. Tätä kokemusta toivon tuovani Kotivaraan.”