Mitä vaadimme lihatoimittajiltamme

Kelpuutamme tuotteisiimme vain parasta saatavilla olevaa lihaa. Siksi asetamme viimeisen päälle tarkat vaatimukset sekä lihalle että lihatoimittajille.

Vuodessa meillä Kotivaralla käytetään meetvursteihin, salameihin, kylmäsavupaisteihin ja muihin tuotteisiin yhteensä noin 2,9 miljoonaa kiloa lihaa. Määrään on ynnätty kaikki tarvittava liha: sian-, naudan-, hevosen- ja poronliha.

Elintarviketuotantoon hyväksytty vastuullinen toimija

Meillä käytetty liha on aina peräisin elintarviketuotantoon hyväksytystä laitoksesta, jonka toimintaa valvoo elintarvikeviranomainen.

Edellytämme myös, että lihatoimittajamme vastuullisuusasiat ovat hyvässä hoidossa ja että yritys raportoi niistä säännöllisesti. Jos lihatoimittajan vastuullisuusraportoinnissa on kehitettävää, teemme yritykseen omia valvontakäyntejämme.

Meillä on viisi strategista lihatoimittajaa ja lisäksi useita pieniä lihatoimittajia. Pidämme helmistä myös kiinni: haluamme tehdä yhteistyötä samojen tahojen kanssa mahdollisimman pitkään. Silloin tunnemme hyvin toisemme sekä toistemme tavat, vaatimukset ja odotukset.

Jäljitettävyys pellolta pöytään

Lihatoimittajiemme – niin kuin kaikkien raaka-ainetoimittajiemme – tulee pystyä jäljitettävyyteen.

Jäljitettävyys tarkoittaa, että hankimme lihan ja muut raaka-aineet vain sellaisilta toimijoilta, jotka huolehtivat jäljitettävyyden hallinnasta periaatteen “yksi taakse, yksi eteen” avulla. Ruokavirasto nimittää jäljitettävyyttä pellosta pöytään -ketjuksi. Jäljitettävyyttä myös testataan säännöllisesti.

Elintarvikevalmistajana me puolestamme dokumentoimme tiedot raaka-aineiden toimittajista ja siitä, milloin ja minne valmiit tuote-erät lähtevät.

Myös jokaisessa tuotepakkauksessamme on eränumero. Se kertoo, milloin tuote on valmistettu, mitä raaka-aineita siinä on, mistä ne on hankittu ja minne tuote on toimitettu. Numeron avulla löydämme myös kaikkiin raaka-aineisiin liittyvät eräkohtaiset dokumentit sekä valmistuserän omavalvonta- ja prosessitiedot.

Tarkat laatuvaatimukset lihalle

Lihatoimittajille asettamiemme vaatimusten lisäksi meillä on tarkat mikrobiologiset, kemialliset ja aistinvaraiset laatuvaatimukset itse lihalle – kasvatus- ja teurastusmaasta riippumatta.

Otamme vastaan vain lihaeriä, joiden kuljetuslämpötilat ja -pakkaukset sekä dokumentointi ovat kunnossa ja joille on tehty lain- ja sopimusten mukaiset tutkimukset.

Lisäksi tutkimme kaikkien lihatoimittajien jokaisen lihaerän omassa laboratoriossamme. Vasta sen jälkeen lihamestarimme pääsevät käsiksi esimerkiksi Venäläisen meetvurstin valmistukseen.