Tuotteidemme turvallisuus on meidän tärkein tavoite. Noudatamme elintarvikkeisiin liittyviä lakeja ja viranomaisvaatimuksia sekä pidämme oman laadunvalvonnan tason korkealla. Työntekijämme ovat sitoutuneet laadukkaaseen ja turvalliseen tapaan toimia ja kaiken perustana on laatujärjestelmämme. Tuotteiden turvallisuuden lisäksi niiden on vastattava niille luvattuja ominaisuuksia ja aistinvaraisia vaatimuksia. 

Huolehdimme tuotteiden turvallisuudesta ja ominaisuuksista omavalvonnalla ja laatujärjestelmällä. Myös henkilöstön perehdyttäminen on tärkeä osa tuoteturvallisuutta: uudet työntekijämme osallistuvat eri työvaiheisiin vasta niihin saadun perehdytyksen jälkeen.

 

Alkuperä ja raaka-aineet

Kotivara ostaa lihaa vain sellaisilta toimijoilta, jotka ovat elintarvikeviranomaisten valvonnan alaisia. Meille saapuvan lihan tulee täyttää mikrobiologiset, kemialliset ja aistinvaraiset laatuvaatimuksemme. Lihaerään liittyvien dokumenttien täytyy olla kunnossa ja lain- ja sopimustenmukaisten tutkimusten on oltava tehtyjä. Pakkausten on oltava suojaavia ja säilytys- ja kuljetuslämpötilojen oikeita. Kaikki saapuvat lihaerät tutkitaan Kotivaran omassa laboratoriossa ja lihaa voidaan käyttää valmistuksessa vasta laboratoriotutkimusten hyväksynnän jälkeen. Lue lisää lihatoimittajistamme.

Sian- ja naudanlihamme tulee EU:sta ( Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Hollannista ja Belgiasta). Hevosenliha tulee EU:sta ja Argentiinasta. Poronliha tulee Suomesta ja Ruotsista. Saksanhirvenliha yleensä Puolasta ja Espanjasta. Liha on aina peräisin elintarviketuotantoon hyväksytyistä ja viranomaisvalvotuista laitoksista. Asetamme lihalle samat laatuvaatimukset kasvatus- ja teurastusmaasta riippumatta.

Laadunvalvonta ja jäljitettävyys

Käyttämämme laatujärjestelmän tarkoitus on varmistaa, että kaikki työvaiheet tehdään suunnitellusti ja aina oikealla tavalla.Tuloksia myös mitataan riittävän usein. Kotivaralla on käytössä elintarvikealalle suunnitellun BRC -standardin mukainen laatujärjestelmä, jonka ulkopuolinen arvioija Bureau Veritas auditoi säännöllisin väliajoin. Ensisijaisesti toimintaamme ohjaa laki ja laatujärjestelmä tuo lisävaatimuksia.

Kaikkien raaka-ainetoimittajiemme tulee pystyä jäljitettävyyteen. Jäljitettävyys tarkoittaa, että hankimme lihan ja muut raaka-aineet vain sellaisilta toimijoilta, jotka huolehtivat jäljitettävyyden hallinnasta periaatteen “yksi taakse, yksi eteen” avulla. Ruokavirasto nimittää jäljitettävyyttä pellosta pöytään -ketjuksi. Jäljitettävyyttä myös testataan säännöllisesti. Elintarvikevalmistajana me puolestamme dokumentoimme tiedot raaka-aineiden toimittajista ja siitä, milloin ja minne valmiit tuote-erät lähtevät. Myös jokaisessa tuotepakkauksessamme on eränumero. Se kertoo, milloin tuote on valmistettu, mitä raaka-aineita siinä on, mistä ne on hankittu ja minne tuote on toimitettu. Numeron avulla löydämme myös kaikkiin raaka-aineisiin liittyvät eräkohtaiset dokumentit sekä valmistuserän omavalvonta- ja prosessitiedot.

Mikrobit ja allergeenit

Pakkaamme elintarvikkeet suojakaasuun, jotta ne säilyisivät pidempään. Leikkelepakkauksiin käytetään suojakaasua, jossa on mahdollisimman vähän happea. Hapettomuus hidastaa mikrobien kasvua sekä kemiallisia reaktioita, jotka voivat muuttaa elintarvikkeen makua tai väriä. Kotivaran käyttämä suojakaasu on typen (ilmakehän yleisin kaasu) ja hiilidioksidin sekoitus. Laki edellyttää yleisten allergeenien korostamisen elintarvikepakkauksien tuoteselosteissa. Kotivaran pakkauksissa yleiset allergeenit on lihavoitu.

Ota yhteyttä

P. 0207 611 611
S-posti: kotivara@nullkotivara.fi

Kotivara Oy
Kuluttajapalvelu
PL 41
90401 Oulu

Tai täytä yhteydenottolomake.

Kotivaran tuotteita

Usein kysyttyä tuoteturvallisuudesta

Laatu ja alkuperä

Miten Kotivara varmistaa tuotteidensa laadun?

Kotivaralla on käytössä elintarvikealalle suunnitellun BRC-standardin mukainen laatujärjestelmä, jonka ulkopuolinen arvioija Bureau Veritas auditoi säännöllisin väliajoin.  Laatujärjestelmä on toimintatapa, joka koko yrityksen toimintaa. Kotivara sai viime auditoinnista tuloksen AA+, joka on paras mahdollinen tulos auditoinnista.

 

Mikä on Kotivaran lihan alkuperä?

Sian- ja naudanlihamme tulevat Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Puolasta ja Hollannista. Hevosenliha tulee EU:sta ja Kanadasta sekä Argentiinasta. Poronliha tulee Suomesta ja Ruotsista. Saksanhirvenliha yleensä Puolasta ja Espanjasta. Liha on aina peräisin elintarviketuotantoon hyväksytyistä ja viranomaisvalvotuista laitoksista. Asetamme lihalle samat laatuvaatimukset kasvatus- ja teurastusmaasta riippumatta.

Miten Kotivara varmistaa nyt valmistettavien tuote-erien turvallisuuden?

Kotivara varmistaa nyt valmistettavien tuote-erien turvallisuuden laajennetuilla testeillä seulomalla kylmäsavustukseen meneviä tuotteita läpi. Kotivara on laajentanut laadunvarmistustaan lisäämällä hepatiitti E -testauksen puolivalmistetasolle, jolla saadaan paras mahdollinen testauskattavuus. Puolivalmiste on ns. välituote eli osittain valmis tuote, joka viimeistellään Kotivaran tuotannossa lopulliseksi myytäväksi tuotteeksi. Kotivara on lopettanut riskiarvioinnin perusteella raaka-aineiden ja toimittajien käytön, joissa todennäköisyys viruksen esiintymiselle on ollut korkeampi. Lisäksi Kotivara on tarkistanut tuotantoprosessinsa ja menettelytapansa viruksen suhteen, jotta mahdollisuus viruksen esiintymiseen muuta kautta on poistettu.

Uskaltaako meetvurstia tai muita raaka- ja kestomakkaroita syödä?

Keväällä 2024 Kotivaran tuotteista löydettiin harvinaista hepatiitti E -virusta. Kotivara on reagoinut tilanteeseen nopeasti käyttöön ottamalla tarkan testausmenetelmän, joka perustuu viruksen geneettiseen ainekseen. Tämä testausmenetelmä on otettu puolivalmisteiden osalta. Tällä toimenpiteellä pyritään varmistamaan, ettei vastaavaa tilannetta pääse tapahtumaan jatkossa. Kotivaran tuotteita voi siis turvallisesti nauttia, sillä tuotteet, joista E-hepatiittiriski tiedetään, on poistettu markkinoilta. On myös hyvä huomioida, että hepatiitti E -tartunta on muutenkin harvinainen.

Tuoteturvallisuus

Miten lihaa tutkitaan virusten varalta?

Lihasta virusta etsitään PCR-menetelmällä, jossa viruksen RNA:ta monistetaan, jotta se saadaan määrältään tunnistettavaksi. Testausmenetelmä on erittäin herkkä, joten näytteessä ollut pienikin virusmäärä saadaan esiin. Haasteena testaukselle on näytteenotto, jos virusta on pieni määrä isossa määrässä raaka-ainetta, näytteenoton osuminen juuri tuohon kohtaan on epätodennäköistä. Kotivara testaa virusta puolivalmisteesta, jossa liha on sekoitettu. Tällä tavoin mahdollinen virus on sekoittunut massaan, mikä lisää todennäköisyyttä sen löytämiselle.

Miksi hepatiitti E -virusta on voinut olla Kotivaran tuotteissa?

Kestomakkaroita valmistettaessa kypsyminen perustuu fermentointiin, jossa puhdas bakteerikanta on sekoitettu lihamassaan ja se saa aikaan raakakypsymisen. Tällöin lämpötilaa ei nosteta virusta tuhoavaksi koska samalla myös fermentointibakteerikanta tuhoutuisi. Hepatiitti E -viruksen määrä vähenee lämpötilan noustessa. Huoneenlämmössä virus vähenee hitaasti, mutta yli 75 asteen lämpötilassa virus tulee tautia aiheuttamattomaksi parissa minuutissa. Jäähdytettynä virus häviää erittäin hitaasti, käytännössä ei ollenkaan säilytyksen aikana. Virus ei lisäänny enää elintarvikkeissa, sillä se tarvitsee elävän solun lisääntyäkseen.

Mikä hepatiitti E -virus on, miten se oireilee ja miten se todetaan?

Hepatiitti E on viruksen aiheuttama maksatulehdus, jonka voi saada syömällä raakaa tai huonosti kypsennettyä lihaa. Meetvursti ja salami kypsennetään kylmä­savustus­menetelmällä. Tartunnan oireita saattavat olla muun muassa kuume, vatsatautioireet ja ihon sekä silmän kovakalvon keltaisuus. Oireet ilmaantuvat yleensä 15–60 päivän kuluttua tartunnan saamisesta. Hepatiitti E on suurimmalla osalla tartunnan saaneista oireeton. Tartunta voidaan todeta mittaamalla veressä olevia vasta-aineita tai viruksen RNA:ta. Tällä hetkellä Suomessa tai muualla länsimaissa käytössä olevat hepatiittirokotteet eivät suojaa hepatiitti E -virukselta.

Hepatiitti E -virus on harvinainen. Suomessa on tutkittu Hepatiitti E:n levinneisyyttä väestössä 2023 julkaistussa tutkimuksessa, jossa analysoitiin vuosien 2016-2022 aikaväliltä verenluovutusnäytteitä ja 2019-2022 todettuja tartuntoja. Tutkimuksissa löytyi 7,6%:lla väestöstä Hepatiitti E:n vasta-aineita, joka on osoitus sairastetusta virusinfektiosta. Vasta-aineita muodostuu nimittäin myös oireettomista tapauksista. Vahvistettuja tartuntatapauksia on ollut 30-65 henkilöllä vuosittain tutkimuksen aikavälillä.